Satharn 17
Saturday 17

10am-1pm
Satharn Saturday 17

Ranganna Classes (€70)
Ionaid Éagsúla, Baile an Fheirtéaraigh

Ranganna Uirlise & Amhránaíochta. Áirthintí déanacha san Oifig Eolais in aice Tigh Uí Chatháin ó 0930. Music & Singing Classes. Late bookings in Info. Office next door to Tigh Uí Chatháin from 0930.

10.15-11.15am
Satharn Saturday 17

Ciorcal Comhrá Gaoluinne (€5) 
Tigh Áine, An Ghráig, V92 XN49

‘Canúint Chorca Dhuibhne’ Le Toose Mac Gearailt.

10.30am-12.30pm
Satharn Saturday 17

Ranganna Rince Seite Set Dancing (14+)  
Halla na Muirí (€15) V92 VY15

Seiteanna le Christy MacGearailt. Set Dancing Class with Christy Mac Gearailt.

12.30pm
Satharn Saturday 17

Ceolchoirm na nDaltaí Pupils Concert
Sáipéal Naomh Uinseann, V92 X795

Ceolchoirm neamhfhoirmeálta le daltaí agus múinteoirí na scoile. An informal concert celebrating the achievements of our pupils.

2.30pm
Satharn Saturday 17

Céilí Mór Seiteanna Set Dance Céilí (€10)
Halla Cheann Trá V92 H4CA

Céilí Seiteanna faoi stiúr Christy Mac Gearailt. I bpáirt le ‘Seiteanna Sábháilte’! Set Dance Céilí,  led by Christy Mac Gearailt, in partnership with ‘Safe Sets’.

2.30pm
Satharn Saturday 17

Siúlóid Chultúrtha Guided Cultural Walk (€10)
Íoc ar an láthair. Pay cash on arrival.

Le Mícheál Ó Mainín agus aíonna speisialta. Teacht le chéile 2.15pm  ag Scoil an Fheirtéaraigh. Bíodh éadaí báistí & buataisí siúil oiriúnacha oraibh. (c.2.30 – 3 uac). Guided walk with Mícheál Ó Mainín. Meet at Scoil an Fheirtéaraigh, 2.15pm. Please wear waterproof clothing and walking boots. (c.2.30 – 3 hours).

3.00pm
Satharn Saturday 17

Rang Gáidhlig (€5)
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

Fáilte roimis gach éinne  – bain trial as! Le Ailean Domhnallach.

3.00pm
Satharn Saturday 17

Tráthnóna na gCaipíní
Tigh an tSaorsaigh, Baile an Fheirtéaraigh

Le Breanndán Ó Beaglaoich & aíonna speisialta. With Breanndán Ó Beaglaoich and special guests.

4.00pm
Satharn Saturday 17

Léacht leis an Dr.Pádraig Ó Héalaí (€10)
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

Tagairtí spéisiúla san amhrán ‘A Stóirín ná Tabharfá do Láimh Dom’   Léacht Béaloidis leis an Dr. Pádraig Ó Héalaí. Íoc ar an láthair.

4.00pm
Satharn Saturday 17

Ceol as Alba Scottish Tunes Workshop (€10)
Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh

Ceardlann spreagúil le Bríghde Chaimbeul, do gach aon cheoltóir – Deis roinnt ceoil as Alba a chuir le do stór. Beir leat d’uirlis! Add some tunes from Scotland to your repertoire! An inspiring workshop of Music from Scotland with Bríghde Chambuel. Bring your instrument!

Ceolchoirm
Concert

8PM
Satharn
Saturday 17 
Halla na Feothanaí, Feothanach V92X0FP (€20) 

Anne Conroy Burke & Mary Conroy, Muireann Nic Amhlaoibh, Dónal O’Connor & Gerry O’Beirne, Ciarán Ó Gealbháin, Katie O’Sullivan, Bríghde Chaimbeul, Seán Ryan & Colm Murphy, Fiachna & Ferdia Ó Mongáin le Marie & Tim Mc Hugh, Muintir Uí Shé..

Clár Iomlán Imeachtaí

Buail cnaipe an lae go gcífidh tú cad tá ar siúl

Full Programme of Events

Click on the day to see what’s happening