Éamonn Ó Meachair

Thosnaigh Éamonn Ó Meachair ag seinnt na píb tríd scéim Na Píobairí Uilleann “Píb ar Iasacht”. Tógadh é i gCúil Aodha i nGaeltacht Mhúscraí. Is Mac Léinn radagrafaíochta é i UCD agus bronnadh Scoláireacht Teach na Gaeilge ar Eamonn i 2022 agus 2023.I 2020 bhronn NPU seit Koehler & Quinn i ngléas C ar Éamonn a bhíonn á sheinnt aige ag ócáidí ar nós Trial na bPíb. Tá seinnte aige ag roinnt mhaith féilte ar nós Scoil Samhraidh Willie Clancy, Féile Ceoil Bhaile na nGall, Doolin Folk Fest agus ag Session with the Pipers i nDeireadh Fomhair 2023.

Éamonn Ó Meachair started playing the uileann pipes through the Na Píobairí Uileann’ pipes on loan scheme. He was brought up in Cúil Aodha in the Múscraí Gaeltacht. He is a student of radiography in UCD. He was awarded the ‘Teach na Gaeilge’ scholarship there in 2022 and 2023. In 2020 NPU presented him with a Koehler & Quinn set up pipes, in the key of C and he plays from at occasions like ‘Trial na bPíb’. He has played at may festivals, including the Willie Clancy Summer School, Féile Ceoil Bhaile an nGall, Doolin Folk Fest and at Session with the Pipers in October 2023.

Faigh do Thicéid:

Láthair: Baile an Fheirtéaraigh
Dáta:: 15ú-17ú Feabhra
Am: 10am-1pm
Costas: €70 & táillí áirthinte