Christy Mac Gearailt

Is as Dún Chaoin I nGaeltacht Chiarraí do Christy Mac Gearail, áit a bhfuil rince seite ana láidir sa phobal riamh. Thosnaigh Christy ag rince seiteanna óg go maith agus thuig sé ón gcéad lá gur bhain tábhacht níos mó le seiteanna ná direacht rince. Is uirlis seiteanna a thugann gach duine le chéile idir reinceoirí, Ceoltóirí, lucht féachanna agus pobail. Leis an tuiscint seo mar sprioc aige ina chuid ceardlainn bíonn béim ana mhór ní hamháin ar na steipeanna, na figiurí agus tuiscint ar an gceol ach ar an chraic agus ar forbairt muiníne chun gur féidir leat féin tabhairt fé agus abheith I lár an aonaigh. Ins na ceardlann briseann Christy síos an seit go shimplí chun gur féidir leat an rud ar fad a thuiscint agus thabhairt leat is cuma cén leibheal atá agat.

Christy Mac Gearailt is a setdance instructor from Dunquin in the West Kerry Gaelatcht. An area where set dancing has always been strong and central among its people and community. Christy understood early in life the importance of dancing as a tool that brings people together. Dancers, musicians, communities, and audiences alike. With this understanding in his workshops Christy’s emphasis is not just on the steps, the figures and understanding of the music but also on the craic and giving you the confidence going forward to get up and have a go. The primary function. Over the years working with schools, universities, groups and at festivals he takes all this on-board in his workshops where he will break down the Set dance so you can easily understand, learn, and arm yourself with the tools to improve while enjoying the craic surrounded by like minded people.

Faigh do Thicéid:

Láthair: Baile an Fheirtéaraigh
Dáta:: 15ú-17ú Feabhra
Am: 10am-1pm
Costas: €70 & táillí áirthinte